ඔන්න මෙකෙන් නිකන් තියෙන RDP/VPS/PC එක USE කරලා BTC හොයන්න පුලුවන්.. කරුමෙ කියන්නෙ මෙ SITE එකෙ JOIN වෙන්න INVITE CODE එකක් ඔන..

අහ් එක ප්‍රශ්නයක් කර ගන්න එපා. ම්න් ඉන්ව්යිට් ලින්ක් එක දෙන්නම්.මෙන්න : https://cointellect.com/?code=6d0b2e4b
මෙකෙන් පොඩි PC තියෙන අයටනම් වැඩක් නැ

මෙකෙන් අපිට Dogecoin හම්බෙන්නෙ .. Exchanger එකකින් එව්වා Exchange කරගන්න පුළුවන්.

ඔකේ රෙග් වෙලා දෙන සොෆ්ට්වයා එක ඩවුන් කරගන්න ඊට පස්සේ උන් ලයිෂන් කෝඩ් එකක් දීල ඇති එක දීල සොෆ්ට් එක ඇක්ටිව් කරගන්න

දැන් මයින් කරන්න.
 
Top