දැන් කවුරුත් කතා වෙන්නේ මේ ගැනනේ ඔන්න තවත් අලුත් වැඩක්
කට්ටියට කියන්න යන්නෙ බිට්කොයින් හොයන්න පුලුවන් අලුත් විදිහක් ගැනයි.....
මේක හැශ්මිනිග් වලින් බිට්කොයින් ජෙනරෙට් කරන එකක්....(සර්වර්මිනිග් වගේ).....
කරන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි.........
පහල තියන ලින්ක් එකේන් ගිහින් රෙජ් වෙන්න Click to Go

01 ප්‍රොෆයිල් ඩීටේල් ටික අප් ලෝඩ් කරන්න.....
02 දවස් 5ක් ඉන්න invest නොකර(හේතුව ඔයට ෆ්‍රි දවස් 7ක් හම්බවෙන එකේ..එක ප්‍රයොජනයට ගන්න....)
03 ඊට පස්සේ....ඔය 12 K/hs ක් මිලදී ගන්න.....(0.02 BTC/12$)
04ඊට පස්සේ දවස ගනේ ඔයට pay out වෙනව

 
Top